ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα DoSE σας παρέχει 2 δυνατότητες, να το παρακολουθήσετε όλο, δηλαδή 220 ώρες, ή να παρακολουθήσετε μέρος του, δηλαδή να επιλέξετε θεματικές ενότητες. Το συνολικό πρόγραμμα (220 ώρες) προσεγγίζει 4 θεματικές περιοχές που καλλιεργούν τη σκέψη, βοηθούν στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά και διαμορφώνουν κατάλληλη κουλτούρα για επιτυχημένη δράση στο οικοσύστημα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.  

 

Εισαγωγή: Κατανοώντας την κοινωνική επιχειρηματικότητα

• Δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε διεθνές και εθνικό επίπεδο

• Πρωτοβουλίες κοινωνικού αντίκτυπου: Καινοτομία, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και δημιουργία αξίας

 

1η Θεματική περιοχή: Σχεδιάζοντας πρωτοβουλίες κοινωνικού αντίκτυπου

• Το εργαλείο του καμβά

• Επιχειρηματικό σχέδιο και στρατηγικό σχέδιο

• Μέτρηση και διαχείριση της συνολικής απόδοσης / αντίκτυπου

 

2η Θεματική περιοχή: Διοικώντας πρωτοβουλίες κοινωνικού αντίκτυπου

• Δράσεις μάρκετινγκ 

• Δράσεις πώλησης

• Δράσεις διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

• Δράσεις διανομής και εφοδιαστικής διαχείρισης

• Χρηματοοικονομική αποτύπωση

 

3η Θεματική περιοχή: Χαράσσοντας στρατηγικά μονοπάτια ανάπτυξης

• Ηλεκτρονικό εμπόριο - παιχνιδοποίηση

• Στρατηγική ανάπτυξη και διοίκηση απόδοσης

• Ειδικά θέματα διεθνοποίησης 

• Ειδικά θέματα διασφάλισης βιωσιμότητας και διαχείρισης ρίσκου

• Ειδικά θέματα χρηματοδότησης και επενδυτικής πολιτικής

• Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και εργαλεία αποτίμησης ΕΚΕ

 

4η Θεματική περιοχή: Δεξιότητες για πρωτοβουλίες κοινωνικού αντίκτυπου

• Δεξιότητες ηγεσίας

• Δεξιότητες διαπραγμάτευσης

 

Πρακτικό Μέρος 

• Παρουσιάσεις και Αξιολογήσεις