dose.aueb.gr - Εισηγητές

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

 

Εισηγητές και εισηγήτριες στο πρόγραμμα είναι διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, μέλη του διδακτικού προσωπικού του ΟΠΑ από ποικίλες ειδικότητες. Επίσης, συμμετοχή θα έχουν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί Πανεπιστημίων του εξωτερικού, ερευνητές, αλλά και έμπειροι κοινωνικοί επιχειρηματίες. Αυτή η προσέγγιση θα εξασφαλίσει την επαρκή ανάλυση όλου του οικοσυστήματος της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

 

Soderquist Klas Eric

Ο Klas Eric Soderquist είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Διοίκησης Καινοτομίας και Γνώσης στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). Ήταν προηγουμένως μέλος ΔΕΠ στο Grenoble Ecole de Management, Γαλλία. Κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Brunel (Αγγλία) και Bsc-MSc Μηχανολόγου Μηχανικού από το Πολυτεχνείο της Στοκχόλμης (KTH, Σουηδία). Το ερευνητικό και διδακτικό του έργο σχετίζεται με τη Διαχείριση της Καινοτομίας και των Διαδικασιών Έρευνας και Ανάπτυξης, τη Διαχείριση Γνώσης την Οργανωσιακή Αλλαγή και την Επιχειρηματικότητα. Η έρευνά του έχει δημοσιευτεί σε περιοδικά όπως Journal of Product Innovation Management, Long Range Planning, R&D Management, Journal of Small Business Management, Business Horizons και OMEGA, μεταξύ άλλων. Είναι Διευθυντής του Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης του ΟΠΑ (MSL), στο οποίο είναι και Επικεφαλής της Μονάδας Διαχείρισης Καινοτομίας και Γνώσης. Επίσης είναι Υπεύθυνος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Μ.Π.Σ. MBA International. Ο κ. Soderquist έχει αναλάβει συμβουλευτική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σε θέματα Διαχείρισης και Πολιτικής της Καινοτομίας) και στα Ενωμένα Έθνη (σε θέματα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Στρατηγικών Συμμαχιών). Έχει, επίσης, συνεργαστεί με το Swedish Office of Science and Technology στο Παρίσι. 

 

Ειρήνη Βουδούρη

Η Ειρήνη Βουδούρη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, στρατηγικής διοίκησης και ανταγωνιστικότητας, αειφόρου ανάπτυξης και φιλικών προς το περιβάλλον στρατηγικών. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά (όπως Entrepreneurship Theory and Practice, Research Policy, IEEE Transactions on Engineering Management, Industrial and Corporate Change, Journal of World Business, International Small Business Journal κ.α.). Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα, εθνικά και ευρωπαϊκά, ενώ έχει διευθύνει αρκετά από αυτά. Έχει, επίσης, ασχοληθεί ως σύμβουλος σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

 

Ελεάννα Γαλανάκη

Η Ελεάννα Γαλανάκη είναι οικονομολόγος με ειδίκευση στη Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού και εργάζεται ως Επίκουρη Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στις αμοιβές εργαζομένων, στην επίδραση των μάκρο-τάσεων στο HR και στα HR Metrics, στην εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών, στην οργανωσιακή κουλτούρα, στις διαπολιτισμικές ικανότητες και στην επιχειρηματικότητα. Επιστημονικές εργασίες της έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά του επιστημονικού της πεδίου (όπως International Journal of Human Resource Management; Career Development International; New Technology, Work and Employment; International Journal of Manpower; Personnel Review; Leadership and Organization Development Journal κ.α.), και σε συλλογικούς τόμους με το σύστημα των κριτών. Ανακοινώσεις της έχουν παρουσιαστεί σε σημαντικό αριθμό διεθνών συνεδρίων με το σύστημα των κριτών. Επίσης, έχει δημοσιεύσεις σε ελληνικά επαγγελματικά περιοδικά, είναι συν-συγγραφέας δύο βιβλίων στον επιστημονικό χώρο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και έχει αναπτύξει πλήθος πανεπιστημιακών σημειώσεων και εκπαιδευτικού υλικού. Διδάσκει διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, οργανωσιακή συμπεριφορά, μάνατζμεντ και επιχειρηματικότητα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων.

 

Εμμανουήλ Δεδούλης

Ο Δεδούλης Εμμανουήλ είναι λέκτορας στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει μαθήματα λογιστικής συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων Εισαγωγή και Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική και Ειδικά Λογιστικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν την εξέλιξη του λογιστικό-ελεγκτικού θεσμού, των λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων, της διαχείρισης κερδών και της κοινωνική εταιρική ευθύνη. Έχει δημοσιεύσει σε περιοδικά διεθνούς κύρους όπως το Accounting, Organizations and Society, Journal of Business Research, International Review of Financial Analysis, Critical Perspectives on Accounting και Accounting Forum. Έχει διατελέσει μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων του Υπουργείου Οικονομικών και μέλος της επιτροπής αναμόρφωσης του λογιστικού πλαισίου του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

Ανδρέας Ευαγγελάτος

Ο Ανδρέας Ευαγγελάτος είναι στέλεχος του Εργαστηρίου Επιχειρησιακής Επικοινωνίας του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι απόφοιτος του Μαθηματικού τμήματος του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με μεταπτυχιακές σπουδές στο μάρκετινγκ και την επικοινωνία στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, έχει κάνει ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια με κρίση, καθώς και σε κλαδικές-επαγγελματικές ημερίδες, σε θέματα επικοινωνίας με έμφαση (α) στην εκπαίδευση και την εκπαιδευτική τεχνολογία (β) την χρήση της τεχνολογίας στο μάρκετινγκ και (γ) στην συμπεριφορά καταναλωτών στην αγορά υγείας (σχέση ιατρού-ασθενούς και σχέση φαρμακοποιού-ασθενούς). Έχει σημαντική διδακτική δραστηριότητα σε στελέχη εταιρειών και οργανισμών, και επίσης έχει αναπτύξει σημαντική συμβουλευτική δράση, κυρίως σε διεξαγωγή ερευνών και σχεδιασμό και υλοποίηση ερευνητικών αναπτυξιακών έργων και εκπαιδεύσεις στελεχών, συνεργαζόμενος με εταιρείες τεχνολογίας και πληροφορικής (eRational SA, DATABANK SA, FOCUS, PLAISIO, OTE, κλπ.) με φαρμακευτικές εταιρείες (Dade Behring Hellas [νυν Siemens], Pharmathen, Pharmanel, ROCHE, ABBVIE, κλπ.), και με φαρμακαποθήκες (ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ, ΠΕΙΦΑΣΥΝ, ΟΣΦΕ, κλπ.) αλλά και σε αλυσίδες λιανικής (ΑΒ Βασιλόπουλος, METRO AEBE, κλπ.).

 

Κωστής Ήντουνας

Ο Κωστής Ήντουνας είναι Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα τρέχοντα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα τιμολόγησης, Β2Β μάρκετινγκ, μάρκετινγκ μη κερδοσκοπικών οργανισμών, μάρκετινγκ υπηρεσιών και ανάπτυξης νέων προϊόντων. Είναι μέλος της ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ. Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δύο βιβλία για την τιμολογιακή στρατηγική της επιχείρησης (2005) και το στρατηγικό βιομηχανικό μάρκετινγκ (2015). 

 

Ηλίας Καπουτσής

Ο Ηλίας Καπουτσής είναι Επίκουρος Καθηγητής (ΠΔ407/80) στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.) με έμφαση τη διαχείριση συγκρούσεων και τις διαπραγματεύσεις. Έχει εργαστεί για 10 χρόνια ως σύμβουλος επιχειρήσεων εκπονώντας επιχειρηματικά σχέδια και παρακολουθώντας την επιτυχή υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Τα ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο χώρο των διαπραγματεύσεων καθώς και της πολιτικής επιρροής στους οργανισμούς για την επίτευξη προσωπικών και οργανωτικών στόχων. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε αναγνωρισμένα διεθνή περιοδικά όπως: Journal of Management, Journal of Organizational Behavior, Journal of Vocational Behavior, Journal of Management Education, και παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια όπως: Academy of Management, International Association of Conflict Management. Από το 2016 είναι αναπληρωτής εκδότης στο Frontiers in Psychology.

 

Κωνσταντίνος Λιονάκης

Ο Κωνσταντίνος Λιονάκης διδάσκει Πωλήσεις στο πρόγραμμα ΜΒΑ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διοίκηση Μάρκετινγκ στο πρόγραμμα ΜΒΑ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Στρατηγικό Μάρκετινγκ στο πρόγραμμα ΜΒΑ του ICBS. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην οργάνωση και συνεργασία Μάρκετινγκ & Πωλήσεων και στον προσανατολισμό στην αγορά, ενώ το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, έχοντας πρόσφατα λάβει διάκριση best paper award (GSSI, 2015) για έρευνά του σε συνεργασία με τον καθηγητή Γ. Αυλωνίτη. Παράλληλα είναι συνιδρυτής του εκπαιδευτικού οργανισμού διατριβή, ενώ εργάζεται ως ερευνητής στο Εργαστήριο Μάρκετινγκ (ALaRM) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Σταύρος Λουνής

Ο Σταύρος Λουνής είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Gamifico Limited (http://gamifico.co.uk/), Υποψήφιος Διδάκτορας στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ερευνητής στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN). Έχει πτυχίο από το τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και την Οικονομία της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Μεσολογγίου και MSc in Information and Communication Technology (ICT) Systems της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Έχει εργαστεί ως μηχανικός πληροφορικής στο Τμήμα Φυσικής Γλώσσας και Εξαγωγής Γνώσης του ΙΕΛ / Ε.Κ. «Αθηνά» καθώς και σε αντίστοιχες θέσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Τα τελευταία χρόνια τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν το Gamification Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και την Καινοτομία των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Καταναλωτών. Εργασίες του έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια.

 

Μιχάλης Μαντάς

Ο Μιχάλης Μαντάς είναι Λέκτορας του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα αφορούν στη διοίκηση και λειτουργία συστημάτων μεταφορών, τα logistics και τη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, τεχνολογικές εφαρμογές και πληροφοριακά συστήματα στις μεταφορές και τα logistics, καθώς και τη διαχείριση έργων και προγραμμάτων. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε συλλογικούς τόμους και κεφάλαια βιβλίων, ενώ πληθώρα εργασιών του έχει συμπεριληφθεί σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό διεθνών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην ευρύτερη ερευνητική περιοχή της διοίκησης συστημάτων μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

 

Δημήτρης Μανωλόπουλος

Ο Δημήτρης Μανωλόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α). Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, κάτοχος Μεταπυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Sc.) στις Διεθνείς και Ευρωπαίκές Οικονομικές Σπουδές (Ο.Π.Α) και Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D) από το University of Reading, UK. Η διδακτορική του διατριβή αφορούσε τις στρατηγικές επέκτασης των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων στην αγορά της Ελλάδας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αναφέρονται κυρίως στο Διεθνές Μάνατζμεντ, τη Διεθνή Στρατηγική, τη και στην Οργάνωση και Διοίκηση εταιρικών πόρων με έμφαση στην τεχνολογία. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά υψηλού κύρους, όπως το International Business Review, International Journal of Human Resource Management, Journal of International Management και Management International Review. Το άρθρο του «An Evaluation of Employee Motivation in the Extended Public Sector of Greece» που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Employee Relations, έχει επιλεχθεί από τον εκδοτικό οίκο Emerald σαν μία από τις καλύτερες μελέτες σε θέματα διοίκησης προσωπικού για το 2008. Έχει συγγράψει μια μονογραφία αναφορικά με το οικοσύστημα των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα και έχει δημοσιεύσει άρθρα του σε συλλογικούς τόμους. Έχει επίσης παρουσιάσει το έργο του σε πολλά επιστημονικά Συνέδρια. Ο Δρ. Μανωλόπουλος έχει διδάξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στο Ο.Π.Α, όπως Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων, Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Αλλαγών, Business Policy and Strategy και Management of Innovation, Creativity and Technology. Πριν την ένταξή του στο Πανεπιστήμιο, είχε απασχοληθεί στην Planet Ernst & Young S.A. ως σύμβουλος επιχειρήσεων όπου του δόθηκε η ευκαρία να συμμετάσχει στο σχεδιασμό και υλοποίηση πολλών έργων και μελετών για μεγάλους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς και για έξι περίπου χρόνια ως στέλεχος στρατηγικής και προγραμματισμού στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Έχει, επίσης, πραγματοποιήσει σεμινάρια στο χώρο εταιρικής στρατηγικής και οργάνωσης, καθώς και της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. 

 

Λήδα Παναγιωτοπούλου

Η Λήδα Παναγιωτοπούλου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια σε θέματα Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι κάτοχος Πτυχίου από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, και Μεταπτυχιακού τίτλου «M.A. in Human Resource Management» από το University of Newcastle upon Tyne της Αγγλίας. Η διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στην Ελλάδα και οι Επιδράσεις της στην Επιχειρησιακή Επίδοση», η οποία εκπονήθηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, βραβεύθηκε το 2001 με το 2ο Πανευρωπαϊκό Βραβείο από το European Association of Personnel Management. Εργασίες της έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, όπως τα International Journal of Human Resource Management, Personnel Review, Journal of Managerial Psychology, New Technology Work and Employment, Management Decision. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Στρατηγική και Διεθνή Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και στην Ανάπτυξη Καριέρας. Διδάσκει μαθήματα Μάνατζμεντ και Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με διδακτική εμπειρία και σε στελέχη επιχειρήσεων, καθώς διδάσκει σε πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα στελεχών και ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια. Ακόμα, συμμετέχει ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε διάφορα έργα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.  

 

Αλέξανδρος Παπαλεξανδρής

Ο Αλέξανδρος Παπαλεξανδρής είναι Επίκουρος Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Είναι πτυχιούχος μηχανικός από το Imperial College of Science Technology and Medicine της Αγγλίας. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ International) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και διδακτορικό τίτλο σπουδών από το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ίδιου πανεπιστημίου. Έχει εργαστεί για τρία χρόνια στη Deloitte and Touche Consulting ως Senior Consultant και έχει πραγματοποιήσει και επιβλέψει πολλά συμβουλευτικά έργα και μελέτες, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για μεγάλους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς. Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (όπως το Journal of Management, το Long Range Planning, το Journal of Vocational Behavior κ.α.) και συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια (όπως το Academy of Management conference, το Conference of the Society for Industrial and Organizational Psychology, το European Group of Organization Studies κ.α.) 

 

Ειρήνη Ρηγοπούλου

Ξεκίνησε την καριέρα της ως στέλεχος επιχειρήσεων με πολυετή (11 χρόνια) παραμονή και ιεραρχική εξέλιξή της στην Bayer Hellas, ενώ την εμπειρία αυτή διαδέχθηκε η μετοχική και διοικητική συμμετοχή της σε επιχειρηματικό σχήμα στο χώρο των βιολογικών προϊόντων («ανοίγοντας» τη συγκεκριμένη αγορά στο κλάδο των s/m). Στη συνέχεια - και αφού είχε ολοκληρώσει τις διδακτορικές της σπουδές - εντάχθηκε ως μέλος ΔΕΠ στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο, όπου και παρέμεινε μέχρι κι τον Οκτ2016, οπότε και αποχώρησε από τη θέση της Επίκουρης Καθηγήτριας Marketing από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, διατηρώντας όμως σχέση με το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο ως Visiting Professor σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και επεκτείνοντας παράλληλα το ακαδημαϊκό της έργο μέσω συνεργασίας της με πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Καθ' όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής της πορείας διατήρησε τον συμβουλευτικό - εκπαιδευτικό ρόλο της στην αγορά, καθώς αποτελεί ισχυρή της πεποίθηση ότι η γνώση έχει μόνο τότε αξία, όταν μπορεί να προσδώσει αξία στην επαγγελματική (και όχι μόνο) καθημερινότητα των εμπλεκομένων. Σε συνέπεια με τις αξίες και αρχές με τις οποίες προσεγγίζει το χώρο της εκπαίδευσης καθώς για την ίδια η εκπαίδευση αποτελεί ένα μέσο «αλλαγής», απέκτησε πριν 7 χρόνια τον τίτλο του Certified Coach από το Πανεπιστήμιο Cambridge, [UK], γεγονός που της επιτρέπει να ενσωματώνει αρχές coaching και στα σεμινάρια / workshops των οποίων έχει την ευθύνη, καθώς η προσέγγιση αυτή αυξάνει περαιτέρω την αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας. Τέλος, πρόσφατα ολοκλήρωσε Course στη θεματική περιοχή Creativity, Innovation and Change με τη λήψη σχετικού Certificate από το Pennsylvania State University. Η προσέγγιση της στο Marketing και το Management είναι ανθρωποκεντρική και την απασχολεί ιδιαίτερα το συνολικό «αποτύπωμα» μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, αναγνωρίζοντας ότι η έννοια του corporate citizenship οφείλει να εμπεριέχεται στο φιλοσοφία όλων των επιχειρήσεων, κοινωνικών και μη.

 

Ελένη Σαλαβού

Η Ελένη Σαλαβού είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα τρέχοντα επιστημονικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα καινοτομίας, κοινωνικής επιχειρηματικότητας και στρατηγικής. Είναι ιδρυτικό μέλος της ερευνητικής μονάδας κοινωνικής επιχειρηματικότητας (http://use.aueb.gr). Το επιστημονικό της έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια. Το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το πρώτο Ελληνικό βιβλίο για κοινωνική επιχειρηματικότητα (2014) και βιβλίο για καινοτομία και αλλαγή (2013) από τις εκδόσεις Rosili.